Speaking by Speaking (ebook+audio)

Speaking by Speaking (ebook+audio)

Speaking by Speaking (ebook+audio)

Cuốn sách "Speaking by Speaking - Skills for Social Competence" (ebook+audio) của tác giả David W. Dugas - Ronald T. DesRosiers biên soạn bao gồm 12 đơn vị học bài.

Speaking by Speaking (ebook+audio)

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí