Source Code React.js YouTube MP3 Player - Mã nguồn Trình phát MP3 YouTube của React.js

Source Code React.js YouTube MP3 Player - Mã nguồn Trình phát MP3 YouTube của React.js

Source Code React.js YouTube MP3 Player - Mã nguồn Trình phát MP3 YouTube của React.js
Source Code React.js YouTube MP3 Player - Mã nguồn Trình phát MP3 YouTube của React.js

Đây là một trình phát mp3 đầy đủ tính năng bao gồm trình quản lý hàng đợi và hàng đợi, danh sách phát và trình quản lý danh sách phát và nội dung youtube tuyệt vời. Tìm kiếm bất cứ điều gì bạn muốn trên youtube và thêm vào hàng đợi hoặc chơi trực tiếp. Lưu hàng đợi của bạn dưới dạng danh sách phát. Kiểm tra nội dung danh sách phát, xóa danh sách phát hoặc tải danh sách phát để xếp hàng. Cài đặt sẽ được lưu vào localStorage như; danh sách phát, hàng đợi, searh hạn, kết quả tìm kiếm.

Tính năng, đặc điểm:

  • Dễ dàng chỉnh sửa các thành phần (nếu bạn biết Reac.js và javascript)
  • Sẵn sàng sử dụng và phân phối
  • Cơ sở dữ liệu không bao gồm. Sử dụng bộ nhớ cục bộ giống như phần mềm máy tính để bàn mp3.
  • Bạn có thể dễ dàng tích hợp với db firebase thời gian thực để biến nó thành một ứng dụng xã hội
  • Nhập và xuất danh sách phát và chia sẻ với người khác. (Chỉ cần nhập danh sách phát được xuất từ ​​ứng dụng)
  • Ứng dụng tạo hàng đợi và danh sách phát mặc định lần đầu tiên. Chỉnh sửa nó để làm cho tất cả mọi người yêu thích nó.

Yêu cầu:

  • Kiến thức về HTML, CSS, JS và React

Google Driver   |   Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí