Source Code Quản lý Khách hàng hợp đồng viết bằng Laravel

Source Code Quản lý Khách hàng hợp đồng viết bằng Laravel

Source Code Quản lý Khách hàng hợp đồng viết bằng Laravel
Source Code Quản lý Khách hàng hợp đồng viết bằng Laravel

Vào .env

thông tin database

DB_DATABASE=
DB_USERNAME=
DB_PASSWORD=

Thông tin SMTP để gửi mail

MAIL_DRIVER=smtp
MAIL_HOST=smtp.gmail.com
MAIL_PORT=587
MAIL_USERNAME=channeldap@gmail.com
MAIL_PASSWORD=y******
MAIL_ENCRYPTION=tls

 1. Quản lý khách hàng:
 • Quản lý công ty khách hàng.
 • Quản lý liên hệ khách hàng của công ty
 • Mỗi nhân viên có danh sách khách hàng riêng và không trùng nhau, công ty khách hàng quản lý qua MST
 • Thêm hợp đồng cho khách hàng
 1. Quản lý hợp đồng:
 • Quản lý hợp đồng do nhân viên tạo
 • Quản lý tình trạng hợp đồng, nhân viên chăm sóc khách hàng tạo hợp đồng, sau đó bộ phận hợp đồng sẽ xác nhận, hệ thống tự gửi mail cho khách hàng là hợp đồng đã được xác nhận và gửi kèm theo thông tin nhân viên tư vấn của họ. Bộ phận hợp đồng chịu trách nhiệm nhập mã hợp đồng và mã hợp đồng không được trùng,
 • Bộ phận pháp lý cập nhận tiến độ hợp đồng và chuyển tình trạng hợp đồng từ xác nhận sang đang thực hiện thì hệ thống mới cho cập nhật tiến độ. Và nhập tình trạng hoành thành cho hợp đồng
 • Hệ thống tự kiểm tra khi nào hợp đồng hết hạn sau 5 ngày gửi mail và sau 2 ngày gửi mail thông báo hợp đồng sắp hết hạn và form thông báo được soạn trong Setting Form qua link admin/contract/expired chạy mỗi ngày qua CRONJOB
 1. Quản lý File mỗi nhân viên.
 2. Setting của quản trị viên
 3. Khách hàng kiểm tra hợp đồng:
 • Khách hàng được cung cấp mã hợp đồng và nhập mã để kiểm tra tình trạng hợp đồng của mình đến đâu

Bản chưa Deploy

 

Google Driver   |   Mshare ( Tốc độ cao )

Bản đã Deploy có thể upload lên hosting

Google Driver   |   Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí