Soundkit - Mobile Application for Ios and Android

Soundkit - Mobile Application for Ios and Android

Soundkit - Mobile Application for Ios and Android
Soundkit - Mobile Application for Ios and Android

Soundkit is a Social Music Sharing Platform similar with Mixcloud, SoundCloud, allowing users to upload their music online and share with the world

Version 1.3.3
  • Added play duration to music player
  • Added Wave player support for music player
  • Improved Navigation speed
  • Upgrade library to recent versions
  • Fixed video playing on android
  • Fixed other reported bugs

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí