Soliloquy Slider v2.5.8 + Addons

Soliloquy Slider v2.5.8 + Addons

Soliloquy Slider v2.5.8 + Addons

Soliloquy is a responsive WordPress slider plugin that makes building sliders in WordPress a task that you will want to experience over and over again.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí