Social Share for Elementor WordPress Plugin

Social Share for Elementor WordPress Plugin

Social Share for Elementor WordPress Plugin

Welcome to Social Share for Elementor. Add your Social Share in just one click.Required Elementor installed if you want use this plugin. Because this is an addon for Elementor

Features:

  • Addons For Elementor
  • Social Shares
  • 5 Different Styles
  • Custom Color
  • RTL
  • Animations with 200+ Effects
  • Responsive
  • Translation Ready (include .po/.mo files)

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí