Smoke Photoshop Action

Smoke Photoshop Action

Smoke Photoshop Action
Smoke Photoshop Action

Add realistic hazy smoke to your object in Photoshop with Smoke Photoshop Action. Action works great with every type of objects like people, cars, packshot products etc.

Action creates an organised layer/folder structure with names and colors.

Please ensure you use the English version of Photoshop during action work.

The action works on Photoshop CS6 (2012) and newer versions.

Best results with 1500px – 6000px images. Use high quality images for best results.

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí