Smart Phonics 1 2 3 4 5

Smart Phonics 1,2,3,4,5

Smart Phonics 1 2 3 4 5

Bộ sách "Smart Phonics 1,2,3" là một chuỗi 5 cấp độ dễ dạy dành cho học sinh tiểu học đang học tiếng Anh như một ngoại ngữ. Những cuốn sách được viết đặc biệt cho sinh viên ở châu Á. Sê-ri bắt đầu với các âm đơn, sau đó thêm các nguyên âm ngắn và dài và cuối cùng là kết hợp các chữ cái kép nguyên âm và phụ âm. Phương pháp xây dựng từng bước được thiết kế cẩn thận này sử dụng hoạt động viết, hoạt động nghe và trò chơi thú vị để đưa sinh viên vượt qua tất cả các ngữ âm mà họ sẽ cần để đọc hầu hết các từ tiếng Anh.

Bộ sách Smart Phonics gồm các quyển sau:

  • Smart Phonics 1: Âm thanh đơn
  • Smart Phonics 2: nguyên âm ngắn
  • Smart Phonics 3: Nguyên âm dài
  • Smart Phonics 4: Phụ âm chữ kép
  • Smart Phonics 5: nguyên âm đôi

Smart Phonics 1,2,3,4,5

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí