SKYLAR WATKINS – MUSES PRESETS

SKYLAR WATKINS – MUSES PRESETS

SKYLAR WATKINS – MUSES PRESETS
SKYLAR WATKINS – MUSES PRESETS

SKYLAR WATKINS – MUSES PRESETS

A pack of 16 original SAD PUNK PRESETS (for Lightroom) developed and named after different models (muses) I’ve had the experience to work with.

Muses includes:

AJ

 

AJ 2

Dani

Dani 2

Dani 3

Em

Em 2

Em 3

Jocelin

Leanna

Leanna 2

Leanna 3

Migi

Reese

Reidun

Sydney

Google Driver   |   Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí