Skin Retouch Action Set

Skin Retouch Action Set

Skin Retouch Action Set
Skin Retouch Action Set

Skin & Face Retouch - Photoshop Actions

  • 5 Psd Actions
  • Easy to use actions that can be used to retouch bad skin, yellow teeth, eye highlight and even create a tan skin effect.


    What is inside:

  • Face Retouch action – With this action you can do very fast skin clean-up and softening without loosing any detail. Its totally customizable, you can control every detail and get result that fits your taste.
  • Eye Retouch action –Highlight the eyes's color with this action.
  • Lips retouch action – Highlight the lips's color with this action.
  • Tan Skin action – Give a Tan skin effect to your photo.
  • Whitening Teeth action – very fast, natural teeth whitening.

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí