Shavina Font

Shavina Font

Shavina Font

Shavina is an incredibly elegant serif font with a unique feel. Get inspired by its modern playfulness!


  •  Windows/Android
  •  Apple/Mac
  •  Linux
  •  Web
  •  Cricut
  •  Silhouette
  •  + Other cutting machines

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí