Share Khóa học Learn Android 4.0 Programming in Java

Share Khóa học Learn Android 4.0 Programming in Java

Share Khóa học Learn Android 4.0 Programming in Java
Share Khóa học Learn Android 4.0 Programming in Java

Bạn sẽ học những gì?
Tìm hiểu cách tạo ra những ứng dụng Android.

Yêu cầu:
Bạn phải có kiến thức về Java trước khi học khóa học này.

Giới thiệu:
Hướng dẫn thực tế phát triển Android. Hướng dẫn cách tạo các ứng dụng Android bằng ngôn ngữ Java.

Đối tượng học khóa học này là ai?
Bất kì ai muốn tạo ra ứng dụng Android đều có thể tham gia học.

Driver : Learn Android 4.0 Programming in Java

Mshare: Learn Android 4.0 Programming in Java

Pass giải nén: khosinhvien.com

Nguồn Kho Sinh Viên - Chúc các bạn tải thành công !