Share bộ video lập trình hướng đối tượng bằng C++

Share bộ video lập trình hướng đối tượng bằng C++

Share bộ video lập trình hướng đối tượng bằng C++
Share bộ video lập trình hướng đối tượng bằng C++

Giới thiệu về bộ video lập trình hướng đối tượng bằng C++:
Lập trình Hướng đối tượng là một trong những phương pháp lập trình mà mọi lập trình viên đều phải biết và sử dụng thành thạo.

Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn tất cả các khái niệm từ cơ bản đến về lập trình hướng đối tượng với C++. Mỗi bài học được trình bày với lý thuyết và ví dụ minh họa dễ hiểu.

Khóa học thích hợp với những bạn muốn hiểu rõ về phương pháp lập trình hướng đối tượng.

Phần 1: Giới thiệu tổng quan Phần 2: Các khái niệm chính của phương pháp lập trình hướng đối tượng

Phần 3: Các hàm khởi tạo

Phần 4: Nạp chồng Toán tử

Phần 5: Kế thừa

Phần 6: Đa hình

Phần 7: Genetic Programming

Phần 8: Exception Handling (Xử lý ngoại lệ)

Phần 9: Generic Algorithms

Yêu cầu cần có:

· Máy tính có thể cài đặt được Visual Studio 2008 trở lên

· Có căn bản lập trình ở bất kì ngôn ngữ nào ( biến, hàm, loop )

· Tinh thần tự học, làm bài tập và thảo luận bài học

Tại sao nên học khóa này:

Mình biết chắc rằng những ai đang đọc những dòng chữ này là những người khao khát tìm kiếm tri thức nhất. Trước khi học một gì đó, chúng ta nên tự hỏi tại sao phải học điều đó, nó sẽ giúp ích gì cho chúng ta. Với khóa học này, bạn sẽ được nắm rõ 100% cách thức lập trình hướng đối tượng. Hoặc bạn bị hỏng kiến thức về lập trình hướng đối tượng, học trên trường không hiểu, còn chần chờ gì nữa, hãy bắt đầu khóa học này!

Tải lập trình C++

Nguồn Kho Sinh Viên - Chúc các bạn tải thành công !