Scene with Pillows Mockup (13FFv.9)

Scene with Pillows Mockup (13FFv.9)

Scene with Pillows Mockup (13FFv.9)
Scene with Pillows Mockup (13FFv.9)

Scene with Pillows (part 13 of Fabric Factory v.9) Mockup

......................................................................................................

  • files works only in Photoshop (min. PS CS6);
  • pack includes 1 .psd file: 6000x4000 px, 300dpi;
  • to check all features please enlarge screenshot nr 2;
  • amazing jungle patterns designed by Julia Dreams: https://creativemarket.com/juliabrnv
  • patterns are not included in the main zip file;
  • well organized layers like in all Creatsy mockups.

......................................................................................................

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí