SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SỬ DỤNG BẢNG TƯƠNG TÁC TRONG DẠY HỌC ​

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SỬ DỤNG BẢNG TƯƠNG TÁC TRONG DẠY HỌC ​

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SỬ DỤNG BẢNG TƯƠNG TÁC TRONG DẠY HỌC ​
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SỬ DỤNG BẢNG TƯƠNG TÁC TRONG DẠY HỌC ​

PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ..............................................................................3

I. Lí do chọn đề tài........................................................................................3

        1. Cơ sở lí luận......................................................................................3

        2. Cơ sở thực tiễn..................................................................................3

II. Phạm vi ứng dụng đề tài...........................................................................4

PHẦN II. NỘI DUNG.................................................................................5

I. Lợi ích của bảng tương tác và phần mềm active inspire...........................5

II. Nội dung sử dụng bảng tương tác trong soạn bài và giảng dạy  môn

 tin học..........................................................................................................5

       1. Tổng quan về môn tin học THCS......................................................5

       2. Sử dụng bảng tương tác trong giảng dạy tin học...............................6

            2.1. Ứng dụng đơn giản của bảng tương tác.....................................6

            2.2. Ứng dụng Activeinspire trong soạn giảng.................................7

            2.3. Kết hợp Active Inspire với các phần mềm khác........................8

PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.................................................10

I. Kết quả kiểm nghiệm ứng dụng đề tài.......................................................10

II. kết luận.....................................................................................................10

III. Một số đề xuất để việc sử dụng  bảng tương tác ngày càng phổ biến và

hiệu quả.........................................................................................................10

       1. Đối với giáo viên..........................................................................................10

       2.  Về phía nhà trường và các cấp quản lý.............................................11

Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí