Samsung The Serif TV Mockup - Half Side View

Samsung The Serif TV Mockup - Half Side View

Samsung The Serif TV Mockup - Half Side View
Samsung The Serif TV Mockup - Half Side View

Use this high-quality mockup of a Samsung The Serif TV in a half side view to visualise your ideas. Outstanding quality. Included special layers and smart objects make it incredibly simple to edit.

This mockup is available for purchase only on Yellow Images.

Sample design is not included in the download file.

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí