Salma - Google Slides Template

Salma - Google Slides Template

Salma - Google Slides Template
Salma - Google Slides Template

FEATURES :


  • 30 Unique Custom Slides
  • images Placeholder
  • Made with Slidemaster ( Just Drag & Drop your Image )
  • Drag And Drop image
  • Theme Colour Option, Easy to change colors, Fully editable text and photos
  • Clean Theme Version

(Images are not included)


Please contact us if you have any question, we are happy to help. Feel free to follow, share or add to favorites and thank you for watching.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn