Sách tiếng anh dành cho học sinh lớp 4 - Let's Learn English Book 2

Sách tiếng anh dành cho học sinh lớp 4 - Let's Learn English Book 2

Sách tiếng anh dành cho học sinh lớp 4 - Let's Learn English Book 2

Cuốn sách "Let's Learn English Book 2" (bao gồm sách học sinh - sách bài tập và file audio) dành cho học sinh lớp 4 do Nguyễn Quốc Tuấn chủ biên, biên soạn theo phương pháp mới giúp các em học sinh phát triển về kỹ năng giao tiếp toàn diện. Đây là cuốn sách thứ 2 nằm trong bộ sách Let's Learn English Book 1,2,3 studen't book và Workbook dành cho các em học sinh tiểu học.

Sách tiếng anh dành cho học sinh lớp 4 - Let's Learn English Book 2

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí