ROOKE AND ROVER CREW – NOOR LIGHTROOM & ACR PRESETS

ROOKE AND ROVER CREW – NOOR LIGHTROOM & ACR PRESETS

ROOKE AND ROVER CREW – NOOR LIGHTROOM & ACR PRESETS
ROOKE AND ROVER CREW – NOOR LIGHTROOM & ACR PRESETS

ROOKE & ROVER PREMIUM ADOBE LIGHTROOM/ACR FEATURE / RR X NOOR FEATUURES

• Includes Tone Profiles to help you easily overcome tricky lighting situations.
• Adobe RRC Pro Color Profiles.
• Preset specific white balance settings to help you get perfect color in one clic

Mshare ( Tôc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí