Ripped Paper - Instagram Posts

Ripped Paper - Instagram Posts

Ripped Paper - Instagram Posts
Ripped Paper - Instagram Posts

Features:

  • 20 banners for Instagram Promotion 1200×1200 px
  • Link to FREE photos included
  • All layers are organized in groups.
  • Free fonts are used. Download links in the helpfile.

You get:

  • 20 Photoshop .psd files format 1200×1200 px
  • 1 Helpfile (.txt)

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí