RETROBATCH – CÔNG CỤ CHỈNH SỬA ẢNH HÀNG LOẠT DÀNH CHO MAC OS

RETROBATCH – CÔNG CỤ CHỈNH SỬA ẢNH HÀNG LOẠT DÀNH CHO MAC OS

RETROBATCH – CÔNG CỤ CHỈNH SỬA ẢNH HÀNG LOẠT DÀNH CHO MAC OS
RETROBATCH – CÔNG CỤ CHỈNH SỬA ẢNH HÀNG LOẠT DÀNH CHO MAC OS

Flexible image processing, batch and supercharged for your Mac. … A batch image processor based on node means you can mix, match and combine different operations to create the perfect workflow. … Converting PSD files to HEIC, JPEG, PDF, PNG or TIFF.

Trang chủ: https://flyingmeat.com/retrobatch/

Retrobatch 1.1.1

Fshare

Retrobatch 1.2

Fshare

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí