RETRO FILM Lightroom Presets Pack

RETRO FILM Lightroom Presets Pack

RETRO FILM Lightroom Presets Pack
RETRO FILM Lightroom Presets Pack

Retro Film // Moody Lightroom Presets Pack by CT

Desktop + Mobile Bundle

The Retro Film preset pack features rich, aesthetic colors and stunning moody tones. These presets are super versatile and all-around great on people, scenery, and even pets! These presets have added grain to replicate the look of real film.

This preset pack includes:

CT - RETRO FILM 1

CT - RETRO FILM 2

CT - RETRO FILM 3

CT - RETRO FILM 4

CT - RETRO FILM 5

CT - RETRO FILM 6

CT - RETRO FILM 7

CT - RETRO FILM 8

CT - RETRO FILM 9

CT - RETRO FILM 10

CT - RETRO FILM 11

CT - RETRO FILM 12

CT - RETRO FILM 13

YOU WILL BE RECEIVING:

• 13 Presets FOR LR DESKTOP

• 13 Presets FOR LR MOBILE APP

• 45 Adjustment Presets Tool Kit (includes 20 exposure values, 5 sharpening presets, 4 grain presets, 4 vibrance adjustments, 3 saturation adjustments, 3 custom white balance presets, 2 vignetting presets, 2 noise reduction presets, 1 reset grain preset and 1 reset all preset)

• 6 Page Step-by-Step PDF Install Guide

• Instant Download

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí