Responsive Website PSD Mock-ups

Responsive Website PSD Mock-ups

Responsive Website PSD Mock-ups
Responsive Website PSD Mock-ups

Complete collection of 2019 multi device display mock-ups in 14 PSDs.

Features:

  • 2019 devices (tablet – phone – desktop – laptop – classic laptop).
  • Smart objects.
  • Easy screen replacement.
  • Multiple poses / angles.
  • 7200×5000.
  • Separate layers (separate shadows / devices) with device transparency.
  • Included studio setup with editable background.
  • 14 PSD files.
  • Help file.

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí