Rèn luyện và phát triển tư duy hóa học tập 1,2 (Vô cơ - Hữu cơ)

Rèn luyện và phát triển tư duy hóa học tập 1,2 (Vô cơ - Hữu cơ)

Rèn luyện và phát triển tư duy hóa học tập 1,2 (Vô cơ - Hữu cơ)
Rèn luyện và phát triển tư duy hóa học tập 1,2 (Vô cơ - Hữu cơ)

Tải bộ sách "Rèn luyện và phát triển tư duy hóa học tập 1,2 (Vô cơ - Hữu cơ)" gồm 2 tập do Thầy Nguyễn Anh Phong biên soạn nhằm giúp các em đạt điểm 8,9,10 trong kỳ thi THTP Quốc Gia môn Hóa Học.

Bộ sách này gồm 2 tập: Tập 1 - chủ đề Vô cơ, Tập 2 - chủ đề Hữu cơ.

 

Cuốn sách Rèn luyện và phát triển hóa học tập 1 - vô cơ gồm 4 chương:

Chương 1: Tư duy đi tắt, đón đầu áp dụng vào giải bài tập hóa học

 • Tư duy định tính
 • Tư duy định lượng
 • Xu thế ra các bài toán tổng hợp hiện đại
 • Bài tập rèn luyện và lời giải chi tiết

Chương 2: Mối liên hệ giữa các định luật bảo toàn và tư duy mở rộng các ĐLBT

 • Mối liên hệ
 • Kĩ thuật chia để trị áp dụng trong giải toán Hóa học
 • Bài tập rèn luyện và lời giải chi tiết

Chương 3: Vận dụng tư duy “đi tắt đón đầu” để giải bài toán vô cơ

 • Định hướng tư duy chung
 • Bài tập rèn luyện điểm 9, 10 và lời giải chi tiết

Chương 4: Vận dụng tư duy “đi tắt đón đầu” để giải bài toán điện phân

 • Tìm hiểu về hệ điện phân
 • Tư duy giải toán điện phân
 • Bài tập rèn luyện và lời giải chi tiết

Cuốn sách Rèn luyện và phát triển hóa học tập 2 - hữu cơ gồm 5 chương:

Chương 5: Những con đường tư duy trong các bài toàn hữu cơ hay và khó chứa C, H, O

 • Tư duy dồn biến trong các bài toán hữu cơ
 • Tư duy đánh giá các bài toán hữu cơ
 • Rèn luyện và đánh giá tư duy giải

Chương 6: Những con đường tư duy giải toán Peptit

Chương 7: Những con đường tư duy giải toán hỗn hợp chứa N

Chương 8: Những con đường tư duy giải toán Hidrocacbon

 • Toán đốt cháy Hidrocacbon
 • Bài toán cộng và tách Hidrocacbon

Chương 9: Những con đường tư duy giải toán Este

Tập 1: Vô Cơ

Google Driver   |  |   MegaNZ

Tập 2: Hữu Cơ

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí