REDGIANT KEYING SUITE 11 – PLUGIN HỖ TRỢ KEYING DÀNH CHO MAC OS

REDGIANT KEYING SUITE 11 – PLUGIN HỖ TRỢ KEYING DÀNH CHO MAC OS

REDGIANT KEYING SUITE 11 – PLUGIN HỖ TRỢ KEYING DÀNH CHO MAC OS
REDGIANT KEYING SUITE 11 – PLUGIN HỖ TRỢ KEYING DÀNH CHO MAC OS

Từ macOS Catalina 10.15, ngoài tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây. Bạn cần tắt làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây để có thể chạy được ứng dụng bên ngoài App Store (Ví dụ: Adobe Zii, Tuxera NTFS….)

Đây là một Plugin rất hay đến từ RedGiant hỗ trợ việc keying

Keying Suite is a complete set of professional tools that make your keying look seamless and sells the realism of your composite. Get great results for basic keying situations as well as multi-step composites and difficult shots like low light or choppy footage. The three plug-ins work fluidly between After Effects and Final Cut Pro, and save you time with a wide range of powerful features like spill removal, edge detail and wire rigging. From frizzy hair to transparent glass, Keying Suite takes you successfully from the initial matte to the final composite.

Red Giant Keying Suite 11.1.7

Red Giant Keying Suite 11.1.8

Red Giant Keying Suite 11.1.9

Red Giant Keying Suite_Mac_Full_11.1.10.

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí