Red Smoke Photoshop Overlays

Red Smoke Photoshop Overlays

Red Smoke Photoshop Overlays

“ Red Smoke Photoshop Overlays” INCLUDES:

• 30 Photoshop Overlays

• High Resolution (up to 6000*4000px 300 dpi)

• File Type - PNG

• Photoshop Actions compatible with Photoshop CS3 – CC2017

• Fully compatible with JPG, TIFF, PNG and RAW Images (All Formats)

• Work on Mac and PC

• Lifetime FREE Product Updates


INSTRUCTIONS

Shop: http://fixthephoto.com/photoshop-overlays

Blog: http://fixthephoto.com/blog/

How to Install Photoshop Overlays http://fixthephoto.com/how-to-use-overlays-in-photoshop.html

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí