RED GIANT TRAPCODE TAO – PLUGIN ỨNG DỤNG TẠO HIỆU ỨNG CHO AFTER EFFECT DÀNH CHO MAC

RED GIANT TRAPCODE TAO – PLUGIN ỨNG DỤNG TẠO HIỆU ỨNG CHO AFTER EFFECT DÀNH CHO MAC

RED GIANT TRAPCODE TAO – PLUGIN ỨNG DỤNG TẠO HIỆU ỨNG CHO AFTER EFFECT DÀNH CHO MAC
RED GIANT TRAPCODE TAO – PLUGIN ỨNG DỤNG TẠO HIỆU ỨNG CHO AFTER EFFECT DÀNH CHO MAC

Từ macOS Catalina 10.15, ngoài tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây. Bạn cần tắt làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây để có thể chạy được ứng dụng bên ngoài App Store (Ví dụ: Adobe Zii, Tuxera NTFS….)

Create beautiful graphics with animated complex motion extrusions, spheres and N-Gones. Tao quickly generate 3D geometries automatic procedure using embedded paths, mask shapes and movement of 3D After Effects lights. Tao uses After Effects 3D cameras and lights, so you can fully integrate their geometries and paths Tao with motion graphics and VFX shots.
ENCOURAGE
Powerful tools facilitate scrolling animation paths and extruded geometries.

REPEATING
Create complicated and complex geometric designs using 2 sets of repeaters.

BUCLES
animations and graphics loop motion backgrounds with powerful displacement system and Trapcode loop Tao

LIGHTING
Light up your motion graphics with After Effects lights, lights Tao Lumi specialized or image – based lighting for quick and realistic renderings.

Materials and textures
create photorealistic graphics with texture and reflection maps / environment included. Tao HDRI includes 14 maps for use in their work.

AFILAR
Know your paths and geometries and then encourage their growth, movement designs organic look.

Red_Giant_Trapcode_Tao_v1.2.0

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí