reCAPTCHA for WooCommerce

reCAPTCHA for WooCommerce

reCAPTCHA for WooCommerce
reCAPTCHA for WooCommerce

Features:

 • Easy to customize, setup and use.
 • Add reCAPTCHA on Login form.
 • Add reCAPTCHA on Register form.
 • Add reCAPTCHA on Lost password form.
 • Add reCAPTCHA on Checkout page with different position.
 • Support multiple reCAPTCHA on same page.
  i.e. if you have login and register form on same page then it will work in both form.
 • Customizable error message.
 • Different theme and size for reCAPTCHA.
 • Render reCAPTCHA on your desired language.

Settings

reCAPTCHA on Login & Register Form

reCAPTCHA on Checkout page with diffrent position

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí