Really useful english idioms

Cuốn sách Really useful english idioms cung cấp cho các bạn đọc những cụm thành ngữ phổ biến trong tiếng Anh nói và Tiếng Anh viết, việc nắm chắc các thành ngữ sẽ giúp ngôn ngữ nói của người học tiếng anh tiếp cận gần với ngôn ngữ của người bản xứ hơn, điều này tạo ra sự thân thiện trong các buổi nói chuyện.

Really useful english idioms

Cuốn sách Really useful english idioms cung cấp cho các bạn đọc những cụm thành ngữ phổ biến trong tiếng Anh nói và Tiếng Anh viết, việc nắm chắc các thành ngữ sẽ giúp ngôn ngữ nói của người học tiếng anh tiếp cận gần với ngôn ngữ của người bản xứ hơn, điều này tạo ra sự thân thiện trong các buổi nói chuyện.

Really useful english idioms

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí