Real Estate Banners Google Web Designer

Real Estate Banners Google Web Designer

Real Estate Banners Google Web Designer

Very easy to edit and detailed help file is included. Google fonts used. This banner set can be customized with Free Google web designer software.

All the files are included with the download file. ( Icons, Shapes)

This set includes the following 6 sizes: 160×600 -180×150 -300×250 -300×600 -320×50 -728×90

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí