RATIBORUS KMS TOOLS 01.01.2019 - KÍCH HOẠT BẢN QUYỀN WINDOWS VÀ OFFICE

RATIBORUS KMS TOOLS 01.01.2019 - KÍCH HOẠT BẢN QUYỀN WINDOWS VÀ OFFICE

 RATIBORUS KMS TOOLS 01.01.2019 - KÍCH HOẠT BẢN QUYỀN WINDOWS VÀ OFFICE
 RATIBORUS KMS TOOLS 01.01.2019 - KÍCH HOẠT BẢN QUYỀN WINDOWS VÀ OFFICE

Ratiborus KMS Tools là công cụ kích hoạt bản quyền cho các phiên bản Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, Windows 10, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2. Và cũng để kích hoạt bản quyền cho các bản Office 2010, 2013, 2016 và Office 2019.

Ratiborus KMS Tools bao gồm các công cụ

AAct Network v1.1.6 Portable
AAct v3.9.6 Portable
ConsoleAct v2.2 Portable
Defender Tools
Garbage Collector v1.3.6 x86_x64_31_08_2018
KMSAuto Lite Portable v1.4.8
KMSAuto Net 2016 v1.5.4 Portable
KMSCleaner v1.9 Portable
MSAct++ 2.07.1
MSActBackUp Portable v1.2.4
Office 2013-2019 C2R Install v6.5.2
PIDKey Lite v1.63.2 RU EN and more
UniCrypt 2016 v2.2
W10 Digital Activation Program v1.3.7 Portable

Điểm mới trong v.01.01.2019
KMSAuto Lite Portable v1.4.8 (New)
Office 2013-2019 C2R Install v6.5.2 (New)
MSAct++ 2.07.1 (New) 

Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí