Ramos Creative Powerpoint

Ramos Creative Powerpoint

Ramos Creative Powerpoint
Ramos Creative Powerpoint

Creative, Premium, Flat, Clean, Minimalist, Elegant and Flexible Presentation Template, perfect for Fashion, Business, Corporate Presentation and personal use. Very easy to change the color schemes.

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí