RADIOS

RADIOS

RADIOS
RADIOS

Features - Favorites Station - Push Notifications - Admob support (interstitial) - Background remote control - in app purchase (remove Ads) - Support Xcode 8.x , 9 - Swift 3,4 - Supports mp3, pls, m3u, aac and acc+

Backend Features - Parse Backend - Add , Remove, Edit station

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí