RA Beauty Retouch Panel for Photoshop CC - CC 2018

RA Beauty Retouch Panel for Photoshop CC - CC 2018

RA Beauty Retouch Panel for Photoshop CC - CC 2018
RA Beauty Retouch Panel for Photoshop CC - CC 2018

Plugin này dành cho window. Một số bạn nâng cấp lên photoshop cc 2018 thì bản cũ của Beauty Retouch Panel sẽ bị lỗi.
Tải bản này về, cài đặt các bạn nhớ xem file text hướng dẫn kèm nhé. Làm đầy đủ thì sẽ ổn và đẹp trai.
Kích thước plugin chỉ 1.4mb.

RA Beauty Retouch Panel for Photoshop CC - CC 2018

Hướng dẫn getlink: tại đây

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí