QUARKXPRESS 2017, 2018 – CÔNG CỤ DÀN TRANG, CHẾ BẢN ĐIỆN TỬ TRÊN MAC

QUARKXPRESS 2017, 2018 – CÔNG CỤ DÀN TRANG, CHẾ BẢN ĐIỆN TỬ TRÊN MAC

QUARKXPRESS 2017, 2018 – CÔNG CỤ DÀN TRANG, CHẾ BẢN ĐIỆN TỬ TRÊN MAC
QUARKXPRESS 2017, 2018 – CÔNG CỤ DÀN TRANG, CHẾ BẢN ĐIỆN TỬ TRÊN MAC

QuarkXPress 2017 is the new version that raises the bar for design and productivity. With non-destructive graphics and image editing directly within your layout, you no longer have to choose between efficiency and output quality – have both. Create responsive HTML5 publications as well as “unlimited”* single iOS apps. And if you love text and typography, QuarkXPress 2017 expands your horizons there too.

What’s more, the team has worked around the clock to implement as many customer ‘wish list’ features as possible. Customers drive our software and our job is to make every QuarkXPress user smarter and faster in their work. While continuing to focus on ensuring this is the most reliable and high performance design software, QuarkXPress 2017 is driven by five initiatives:

Hướng dẫn cài đặt:

– Cài đặt và Active 3 ngày dùng thử như bình thường
Copy 2 file trong thư mục Crack vào đường dẫn QuarkXpress 2017.app (Show package content) / Contents / Plugins
Chọn Confirm replacing sau đó mở ứng dụng
Chọn Enter license code và nhập key đã có trong thư mục Crack
Dùng Little Snitch hoặc Hand off để chặn truy cập từ Internet tới ứng dụng

QuarkXPress 2015 11.1.0

Fshare

QuarkXPress 12.2.1

Fshare

QuarkXPress 2017 v13.0.1

Fshare

QuarkXPress 2017 v13.0.2

Fshare

QuarkXPress 2017 v13.2.4

Fshare

QuarkXPress 2018 v14.2

Fshare

QuarkXPress.v14.3.2

Fshare

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí