Quản Trị Bán Hàng Hiện Đại - Lưu Đan Thọ

Quản Trị Bán Hàng Hiện Đại - Lưu Đan Thọ

Quản Trị Bán Hàng Hiện Đại - Lưu Đan Thọ

Cuốn sách "Quản Trị Bán Hàng Hiện Đại" do tác giả Lưu Đan Thọ - Nguyễn Vũ Quân biên soạn nhằm hé lộ cho bạn đọc những bí mật thành công của rất nhiều chuyên gia bán hàng.  Những bí quyết,  kỹ thuật, ý tưởng và cả những mẹo vặt rất bất ngờ này đã  được  kiêm  nghiệm  qua  thực  tế  sẽ  giúp  doanh  số  bán  hàng  của  bạn  tăng  trường mạnh  mẽ  cũng  như  đạt  được  mục  tiêu  kinh  doanh.  Không  chì  hữu  dụng  với  những giám đốc kinh doanh,  nhân viên bán hàng,  giám đốc kế toán, kế hoạch, đầu tư...  cuốn sách  này  còn bổ  ích  với  tất  cả  mọi  người  đang tham  gia  vào  guồng  máy  của xã hội hiện đại.

Hầu  hết  ý  tường  trong cuốn  sách  này  là ý tưởng  của  những  người  kinh  doanh chuyên  nghiệp,  những người đã  học  cách thuyết phục  từ chính kinh nghiệm dày dạn của mình hoặc từ việc quan sát người khác.  Nhiều người là những chuyên gia tư vấn, đào tạo bán hàng,  đang  làm việc  trong các tổ  chức  về  lực  lượng bán hànẹ.  Ngoài ra, còn có rất  nhiều  nhân  viên bán  hàng,  gồm  cả  những người  mới  vào  nghề  lẫn những người giàu kinh nghiệm.  Chúng tôi không thể đếm hết được tất cả các ý tưởng mà họ đã nghĩ ra, và nhiệm vụ to lớn của tôi là chọn lọc chúng để đưa vào cuốn sách này.

Mặc dù  đã  có  nhiều  cổ  gắng  để hoàn thành tài  liệu  này nhưng với  những  nội dung rất rộng và nhiều thaỵ đổi của lĩnh vực bán hàng yà quản trị bán hàng, một ngành khoa học đang có quá nhiều thay đổi, chúng tôi nghĩ rằng không thể tránh khỏi những hạn chế nhất định.  Thêm vào đó, hiện nay các thuật ngữ bán hàng và quản trị bán hàng vẫn chưa có sự thống nhất về mặt dịch thuật cũng là điều khó khăn không nhỏ đối với người viết.  Vì vậy,  chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm của bạn đọc. Hơn thế nữa,  chúng tôi  hy vọng sẽ nhận được  những góp  ý chân thành của tất  cả bạn đọc và các đông nghiệp  nhăm giúp chúng tôi ngày càng hoàn chinh hơn quyên sách quản trị bán hàng này cho những lần tái bản sau.

Để  viết  quyển  sách  này,  chúng tôi  tham khảo  nhiều  quyển  giáo  trình hiện đại khá  cập  nhật  của  các  tác  giả  Anh,  Mỹ.  Chi phần  nhỏ  bé  là  những trải nghiệm trong thực tiễn mà chúng tôi đúc kết do quan sát từ cách thức vận dụng của các công ty ứng dụng thương mại điện tử và e-marketing trong môi trường kinh doanh của Việt Nam.

Không  có  một  quyển  sách  nào  là  công trình  riêng  của  một  người  mà  là  sự kế thừa kiến thức nghiên cứu của rất nhiều người đi trước và đương thời. Quyển sách này cũng không phải  là  ngoại  lệ.  Không có các  lý thuyết khai phá  mở đường mà các học giả đã  dày công nghiên cứu,  không có các  chuyên gia bán hàng và  quản trị bán hàng tài  ba  đã  vận  dụng  sáng  tạo  vào  thực  tiễn bán  hàng  vào  môi  trường  kinh  doanh của Việt Nam thì không có chất liệu sống để viết nên quyển sách quản trị bán hàng này.  Vì thế, chúng tôi bày tỏ lòng tri ân đến họ.

Quản Trị Bán Hàng Hiện Đại - Lưu Đan Thọ

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí