PUMP BOTTLES MOCK UP

PUMP BOTTLES MOCK UP

PUMP BOTTLES MOCK UP
PUMP BOTTLES MOCK UP

PUMP BOTTLEs MOCK UP

  • 3500x2500 pixel
  • 300Dpi High Resolution
  • 4 PSD with 3 different material
  • Photoshop CS4 or higher compatible
  • Easy and fast editing via smart objects
  • Layered Shadows
  • PDF Help file

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên :  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí