Product Photography Lightroom Presets

Product Photography Lightroom Presets

Product Photography Lightroom Presets
Product Photography Lightroom Presets

Product Photography Lightroom Presets

This Pro Collection includes 70 Product Photography Lightroom Presets

Designed to give your Product Photography a balanced, bright, sharp and eye-catching look. Attract more shoppers with better product photos.
This product is designed to help you correct lighting issues, color cast issues, shadow issues, make your whites whiter, your brights brighter, sharpen, and improve the overall look of your product photography images.

70 Color Corrected presets included:

 

Brighten
Correcting Exposure
Correcting Noise
Contrast
Focus
Color Toning
Color correcting
Saturating
Highlighting
Sharpening
HDR
Reduce Yellow Cast
Reduce Blue Cast
Increasing Clarity
Dramatic Details
Emphasize Your Subject

Google Driver   |   Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí