PRO S TIẾNG ANH CÔ VŨ MAI PHƯƠNG 2019

PRO S TIẾNG ANH CÔ VŨ MAI PHƯƠNG 2019

PRO S TIẾNG ANH CÔ VŨ MAI PHƯƠNG 2019
PRO S TIẾNG ANH CÔ VŨ MAI PHƯƠNG 2019

Tên khóa học: Pro S Tiếng Anh 2019
Trang phát hành: Moon.vn
Năm phát hành: 2018
Ad update thường xuyên trên này, các em nên lưu trang lại để cập nhật nhé.

Nội dung khóa học:

- Là khóa quan trọng trong toàn bộ chương trình Pro SAT.

- Toàn bộ kiến thức Tiếng Anh lớp 12

- Ôn tập kiến thức lớp 11

- Ôn tập kiến thức lớp 10

Đi kèm là các bài kiểm tra và file tài liệu dạng PDF có thể tải về được.

Danh sách bài học các chuyên đề:

Chuyên đề 1: Ngữ pháp Tiếng Anh cho kì thi THPT Quốc Gia 2019

- Bài 1: Cấu tạo từ và từ loại (EV1000)

- Bài 2: Họ của từ

- Bài 3: Luyện tập cấu tạo từ và từ loại

- Bài 4: Chữa bài nâng cao về cấu tạo từ và từ loại

- Bài 5: Luyện tập - Cấu tạo từ và từ loại

- Bài 6: Luyện tập - Cấu tạo từ và từ loại

- Bài 7: Luyện tập - Cấu tạo từ và từ loại

- Bài 8: Luyện tập - Cấu tạo từ và từ loại

- Bài 9: Thi online - Cấu tạo từ và từ loại

- Bài 10: Thi online - Cấu tạo từ và từ loại

- Bài 11: Thi online - Cấu tạo từ và từ loại

- Bài 12: Danh từ 1

- Bài 13: Danh từ 2

- Bài 14: Danh từ 3

- Bài 15: Luyện tập - Danh từ

- Bài 16: Luyện tập - Danh từ 2

- Bài 17: Luyện tập - Danh từ 3

- Bài 18: Luyện tập - Danh từ 4

- Bài 19: Luyện tập - Danh từ 5

- Bài 20: Luyện tập - Danh từ 6

- Bài 21: Thi online - Danh từ 1

- Bài 22: Thi online - Danh từ 2

- Bài 23: Thi online - Danh từ 3

- Bài 24: Tính từ 1

- Bài 25: Tính từ 2

- Bài 26: Tính từ 3

- Bài 27: Tính từ 4

- Bài 28: Luyện tập - Tính từ 1

- Bài 29: Luyện tập - Tính từ 2

- Bài 30: Luyện tập - Tính từ 3

- Bài 31: Luyện tập - Tính từ 4

- Bài 32: Thi online - Tính từ 1

- Bài 33: Thi online - Tính từ 2

- Bài 34: Thi online - Tính từ 3

- Bài 35: Trạng từ

- Bài 36: Chữa bài tập trạng từ

- Bài 37: Luyện tập - Trạng từ 1

- Bài 38: Luyện tập - Trạng từ 2

- Bài 39: Luyện tập - Trạng từ 3

- Bài 40: Luyện tập - Trạng từ 4

- Bài 41: Luyện tập - Trạng từ 5

- Bài 42: Thi online - Trạng từ 1

- Bài 43: Thi online - Trạng từ 2

- Bài 44: Thi online - Trạng từ 3

- Bài 45: Cấp so sánh

- Bài 46: Chữa bài tập cấp so sánh

- Bài 47: Đại từ 1

- Bài 48: Đại từ 2

- Bài 49: Chữa bài tập đại từ

- Bài 50: Luyện tập - Đại từ 1

- Bài 51: Luyện tập - Đại từ 2

- Bài 52: Thi online - Đại từ 1

- Bài 53: Thi online - Đại từ 2

- Bài 54: Thi online - Đại từ 3

- Bài 55: Mạo từ 1

- Bài 56: Mạo từ 2

- Bài 57: Mạo từ 3

- Bài 58: Chữa bài tập mạo từ

- Bài 59: Luyện tập - Mạo từ 1

- Bài 60: Luyện tập - Mạo từ 2

- Bài 61: Luyện tập - Mạo từ 3

- Bài 62: Luyện tập - Mạo từ 4

- Bài 63: Thi online - Mạo từ 1

- Bài 64: Thi online - Mạo từ 2

- Bài 65: Thì hiện tại tiếp diễn

- Bài 66: Thì hiện tại đơn

- Bài 67: Luyện tập - Thì của động từ 1

- Bài 68: Luyện tập - Thì của động từ 2

- Bài 69: QK đơn và QK tiếp diễn

Fshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí