Pro s hóa học - Nền tảng hóa học hữu cơ 11

Pro s hóa học - Nền tảng hóa học hữu cơ 11

Pro s hóa học - Nền tảng hóa học hữu cơ 11

Cuốn sách "Pro s hóa học - Nền tảng hóa học hữu cơ 11" giúp các bạn nắm vựng lý thuyết trọng tâm , phương pháp giải nhanh các bài tập hóa hữu cơ thông qua cách diễn giải một cách khoa học bằng các sơ đồ tư duy mindmap, và được bố trí theo cấu trúc sau:

  • Các lý thuyết Hóa học hữu cơ 11 trọng tâm ở dạng sơ đồ hình vẽ, mindmap, bảng biểu để hình ảnh hóa kiến thức. Đi kèm với lý thuyết là công thức tính toán khi làm bài tập.
  • Các câu hỏi được chia thành các bộ câu hỏi, mỗi bộ gồm 10 câu, một số lượng phù hợp với thời gian bạn tập trung cao nhất. Mỗi bộ câu hỏi thường tập trung vào một chủ đề kiến thức, kỹ năng để bạn rèn luyện thuần thục.

 

  • Các câu hỏi được đính kèm mức độ giúp bạn tiếp cận với các mức độ tương ứng trong đề thi THPT Quốc gia, đồng thời giúp dễ dàng lựa chọn các câu hỏi phù hợp với mình.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí