Presets Lightroom Bundle Mobile

Presets Lightroom Bundle Mobile

Presets Lightroom Bundle Mobile
Presets Lightroom Bundle Mobile

VEER are the most affordable presets that will transform your images to the next level and bring out your creative flair. This are an amazing presets for portraits, styled photography, bloggers, travellers, wedding, fashion, commercial and product photography.

Features:

  • 78 Presets
  • Lightroom Phone Presets (.dng)
  • Lightroom Desktop (.lrtemplate)
  • Photoshop Camera Raw (.xmp)
  • Help file

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí