Practical Everyday English (ebook +audio)

Cuốn sách Practical Everyday English (ebook +audio) là một cuốn sách tự học với âm thanh CD, được thiết kế để cải thiện vốn từ vựng của học sinh trung học phổ thông và nâng cao tiếng Anh như một ngoại ngữ. Cuốn sách này tập trung đặc biệt vào các cụm động từ, từ vựng và thành ngữ nâng cao. Không giống như một cuốn từ điển, cuốn sách này thực sự dạy cho học sinh cách và thời điểm sử dụng các từ bằng cách đưa ra các ví dụ chân thực, đối thoại giải trí và các bài tập hữu ích.

Practical Everyday English (ebook +audio)

Cuốn sách Practical Everyday English (ebook +audio) là một cuốn sách tự học với âm thanh CD, được thiết kế để cải thiện vốn từ vựng của học sinh trung học phổ thông và nâng cao tiếng Anh như một ngoại ngữ. Cuốn sách này tập trung đặc biệt vào các cụm động từ, từ vựng và thành ngữ nâng cao. Không giống như một cuốn từ điển, cuốn sách này thực sự dạy cho học sinh cách và thời điểm sử dụng các từ bằng cách đưa ra các ví dụ chân thực, đối thoại giải trí và các bài tập hữu ích.

Practical Everyday English (ebook +audio)

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí