PPLE MOTION 5.4.3 – CHƯƠNG TRÌNH TẠO HIỆU ỨNG CHUYỂN ĐỘNG CHUYÊN NGHIỆP DÀNH CHO MAC OS

PPLE MOTION 5.4.3 – CHƯƠNG TRÌNH TẠO HIỆU ỨNG CHUYỂN ĐỘNG CHUYÊN NGHIỆP DÀNH CHO MAC OS

PPLE MOTION 5.4.3 – CHƯƠNG TRÌNH TẠO HIỆU ỨNG CHUYỂN ĐỘNG CHUYÊN NGHIỆP DÀNH CHO MAC OS
PPLE MOTION 5.4.3 – CHƯƠNG TRÌNH TẠO HIỆU ỨNG CHUYỂN ĐỘNG CHUYÊN NGHIỆP DÀNH CHO MAC OS

Phần mềm được thiết kế chuyên dụng cho biên tập Video, Motion là một công cụ tạo hiệu ứng chuyển động mạnh mẽ, giúp bạn dễ dàng tạo các hiệu ứng 2D, các Title 3D sinh động, hiệu ứng chất lòng, các hiệu ứng đặc biệt khác theo thời gian thực…

What’s new in 5.3.2:

• Fill filter lets you quickly fill an entire layer without requiring a separate layer and mask
• Missing plug-ins are identified correctly when opening a project
• Midtones are represented accurately when using the Color Balance filter
• Improves stability when scaling shapes from or to zero
• Improves stability when working with duplicated rigged filters and behaviors
• Fixes a stability issue that could occur when using keyboard shortcuts while a keyframe is selected in the Keyframe Editor
• Improves stability when moving the cursor across markers during playback

Motion 5.3

Motion 5.3.1

Motion 5.3.2 [Phiên bản này chỉ hỗ trợ macOS Sierra 10.12.4 trở lên]

Motion 5.4.1 (Chỉ chạy trên macOS 10.13.2 về sau)

Motion 5.4.2 (Chỉ chạy trên Macos 10.13.6 về sau)

Motion 5.4.3 (Chỉ chạy trên Macos 10.13.6 về sau, hỗ trợ mojave 10.4.3)

 

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí