Soft Glow Lightroom and ACR Presets

Soft Glow Lightroom and ACR Presets

Soft Glow Lightroom and ACR Presets

This best Lightroom Presets is suitable for newborn, wedding, couple, fashion and travel photography.Rainy shots look their best after this LR preset.If your images are overexposed (too much light) this is not the correct set to use as will wash away the colors.There presets are professionally designed to give your images a magic and remarkable tone, enabling you to streamline your editing process and enhance your images.
Format:

  •  Irtemplate
  •  xmp
  •  pdf

This presets may not work well on. 

  •  Overexposed Images.
  •  Underexposed Images.
  •  Low-Quality Images.

The Set Contain 

 

  •  40 .irtemplate files
  •  40 .xmp files
  •  2 .pdf files

Google Driver   |   Fshare ( Tốc độ cao )   |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí