PICTURES TO GIF – CÔNG CỤ TẠO ẢNH ĐỘNG TỪ ẢNH THƯỜNG DÀNH CHO MAC OS

PICTURES TO GIF – CÔNG CỤ TẠO ẢNH ĐỘNG TỪ ẢNH THƯỜNG DÀNH CHO MAC OS

PICTURES TO GIF – CÔNG CỤ TẠO ẢNH ĐỘNG TỪ ẢNH THƯỜNG DÀNH CHO MAC OS
PICTURES TO GIF – CÔNG CỤ TẠO ẢNH ĐỘNG TỪ ẢNH THƯỜNG DÀNH CHO MAC OS

Pictures to GIF là một công cụ đơn giản để tạo ảnh động GIFs từ các file ảnh thông thường. Bạn có thể tùy chỉnh kích thước, thời gian lặp, thêm text… hoàn toàn miễn phí, thay vì sự dụng các dịch vụ chuyển ảnh thường thành ảnh GIf tốn phí.

EDIT FEATURES
  • Support text editor, easy to add text and customize its font, size, style, color, underline and so on
  • Support popular image effects like mono, instant, Noir, old film, etc.
  • Support image crop, resize, rotate, flip
  • Support customize image frame delay
  • Support re-edit existing GIFs
  • Easily change the frame order by dragging
GIF OPTIONS
  • Support customize FPS
  • Support customize size
  • Support frame stretch type
  • Support palette encoder/RGB332 encoder

Pictures to GIF 1.3.0

Fshare

Pictures to GIF 1.4.0 (1.4.1)

Fshare

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí