Picture dictionary of irregular verbs

Cuốn sách Picture dictionary of irregular verbs - dành cho các bạn học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 luyện, học nhanh các động từ từ bất quy tắc phổ biến nhất thông qua hình ảnh minh họa dễ hiểu. Cuốn sách sẽ các em học nhanh các động từ tiếng Anh bất quy tắc phổ biến nhất, và các động từ nàyđược chia theo các nhóm, theo mẫu chính tả và phát âm và điều đó có thể giúp bạn dễ dàng ghi nhớ chúng hơn.

Picture dictionary of irregular verbs

Cuốn sách Picture dictionary of irregular verbs - dành cho các bạn học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 luyện, học nhanh các động từ từ bất quy tắc phổ biến nhất thông qua hình ảnh minh họa dễ hiểu. Cuốn sách sẽ các em học nhanh các động từ tiếng Anh bất quy tắc phổ biến nhất, và các động từ nàyđược chia theo các nhóm, theo mẫu chính tả và phát âm và điều đó có thể giúp bạn dễ dàng ghi nhớ chúng hơn.

Picture dictionary of irregular verbs

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí