Phương Pháp Làm Bài Văn Nghị Luận Lớp 8-9

Phương Pháp Làm Bài Văn Nghị Luận Lớp 8-9

Phương Pháp Làm Bài Văn Nghị Luận Lớp 8-9

Cuốn sách "Phương Pháp Làm Bài Văn Nghị Luận Lớp 8-9" của tác giả Nguyễn Công Huấn được soạn thảo dựa trên các kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy của tác giả. Tác giả nhận thấy phần Làm văn nghị luận là một phần khá khó trong văn học, nhiều học sinh còn lúng túng với phần này: không hiểu cách phân tích bài văn, cách đặt vấn đề, giải quyết vấn đề và kết thúc vấn đề. Chính vì vậy, tác giả đã xây dựng ra các phương pháp luận trong cuốn sách này, giúp các em làm bài một cách hiệu quả.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí