Phương Pháp Giải Toán Xác Suất Sinh Học - Phan Khắc Nghệ

Phương Pháp Giải Toán Xác Suất Sinh Học - Phan Khắc Nghệ

Phương Pháp Giải Toán Xác Suất Sinh Học - Phan Khắc Nghệ

Cuốn sách "Phương Pháp Giải Toán Xác Suất Sinh Học" do Phan Khắc Nghệ biên soạn nhằm phân loại các dạng bài tập xác suất, đưa ra phương pháp quy trình giải ngắn gọn và dễ hiểu, giúp học sinh nắm được bản chất của vấn đề và vận dụng vào các dạng bài tập sau này.

Cuốn sách được trình bày thành 5 chuyên đề: Mỗi chuyên đề để có 3 mục: Lưu ý lí thuyết, Các dạng bài tập (gồm các bài tập mẫu và phương pháp giải)

Bài tập vận dụng (bài tập tự luận, bài tập trắc nghiệm và đáp án chi tiết). Mỗi bài tập mẫu là một dạng toán xác suất được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, dễ sử dụng. Hệ thống các bài tập vận dụng được soạn bám sát nội dung chương trình thi Đại học và thi chọn học sinh giỏi các cấp.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí