Phương pháp giải toán tích phân - Lê Hồng Đức

Phương pháp giải toán tích phân - Lê Hồng Đức

Phương pháp giải toán tích phân - Lê Hồng Đức

Cuốn sách "Phương pháp giải toán tích phân" do tác giả Lê Hồng Đức - Lê Bích Ngọc biên soạn cung cấp cho bạn đọc 27 chủ đề cho 64 dạng toán cùng với 287 ví dụ, kèm theo đó là 160 bài toán chọn lọc và 198 bài tập đề nghị kép để các bạn luyện tập.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí