Phương pháp giải bài tập Hóa học 9 - Đặng Xuân Thư

Phương pháp giải bài tập Hóa học 9 - Đặng Xuân Thư

Phương pháp giải bài tập Hóa học 9 - Đặng Xuân Thư
Cuốn sách "Phương pháp giải bài tập Hóa học 9" do tác giả Đặng Xuân Thư chủ biên, biên soạn nhằm cung cấp cho các em học sinh các phương pháp hay, ngắn gọn, dễ hiểu để giải các bài toán hóa học

Cuốn sách này gồm những nội dung sau:
  • Phần tóm tắt những kiến thức trọng tâm cần nắm vững trong mỗi chương.
  • Phân loại các dạng bài tập trong từng chương, có ví dụ minh họa cụ thể.
  • Phần câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá nhanh kiến thức và kĩ năng giải nhanh các bài tập hóa học.
  • Phần bài tập tự luận có hướng dẫn giải để giúp học sinh rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào giải bài tập hóa học.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí